Gülistan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Misyonumuz ;

Yaratılış gayesini iyi bilen bireyleri yetiştirmek ve dünyayı anlamlı bir hayat alanı olarak tanıyan, ahlâk sahibi, ülkesini, milletini ve devletini seven bireylerden meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Özellikle gençlerimizin, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı, manevi, ahlâkî, sosyal ve kültürel değerlere bağlı; çevreye duyarlı, çalışmayı kendisine ilke edinmiş, eğitimli, kültürlü ve görgülü bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaktır.

İzcilik faaliyetleriyle kendisini tanıyan, doğayla ve kendisiyle barışık, analitik düşünebilme kabiliyetine sahip bireyler yetiştirmek Gülistan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak en önemli hedefimizdir.